Contact

Etilab Sp. z o.o.

ul. Zygmunta Starego 11A, 44-100 Gliwice

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców 
w Sądzie Rejonowym dla m. Gliwice

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

NIP: 631-23-00-488, 
REGON: 277284161, 
KRS: 0000154226

Kapitał zakładowy: 1 068 000 PLN wpłacony w całości

ETILAB Sp. z o.o.

ul. Boczna 8 Budynek 2, 44-240 Żory